Sklep propagujący zdrowy styl zycia | Koszt wysyłki 8.9 PLN, Darmowa wysyłka dla produktów powyżej 200PLN

Ostatnio dodane produkty ×

Nie masz produktów w koszyku.

produkt tygodnia! 14/10/2019 - 20/10/2019!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 9 czerwca 2018

V plus habitat Sàrl ("nas", "my", lub "nasz") obsługuje stronę internetową www.vplushabitat.com oraz wszystkie powiązane usługi (razem "Usługi").

Ta strona informuje Cię o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych, gdy korzystasz z naszej Usługi, na przykład poprzez uzyskiwanie dostępu i poruszanie się po tej stronie internetowej oraz o Twoich wyborach powiązanych z takimi Danymi Osobowymi. Ponadto wskazuje na Twoje ustawowe prawa do prywatności.

Korzystamy z Twoich Danych Osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w tej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie dostępnym na stronie internetowej  www.vplushabitat.com

Nasza Polityka Prywatności ściśle przestrzega zasad i przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - "RODO") oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów.

DEFINICJE

 

DANE OSOBOWE

Dane Osobowe oznaczają dane i informacje o osobie, prawnie zwanej "podmiotem danych", którą można zidentyfikować na podstawie tych danych lub z tych i innych informacji (będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane osobowe obejmują również dane o użytkowaniu, czyli dane zbierane automatycznie, generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas wizyty na stronie) i inne dane.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookie.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator danych oznacza osobę, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, Administratorem Danych jesteśmy my:

V plus habitat Sarl

Rue de Chaux, 21

2800 Delèmont

Szwajcaria

 

PRZETWÓRCA DANYCH

Przetwórca Danych oznacza każdą osobę (niebędącą pracownikiem Administratora Danych), która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.

Możemy korzystać z usług różnych Przetwórców Danych w celu skuteczniejszego przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy kilka rodzajów Danych Osobowych do różnych celów, głównie w celu świadczenia i ulepszania naszej Usługi.

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

DANE UŻYTKOWANIA

Możemy zbierać różne kategorie danych dotyczących użytkowania, w tym między innymi: adres IP Twojego urządzenia, rodzaj przeglądarki, wersję przeglądarki, odwiedzane przez Ciebie podstrony naszej strony internetowej, czas i datę Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Przetwarzanie danych o użytkowaniu jest niezbędne, abyśmy mogli świadczyć Usługę i poprawiać doświadczenie użytkownika.

DANE LOKALIZACJI

W zależności od Twojej wyraźnej zgody możemy przetwarzać informacje o Twojej lokalizacji terytorialnej ("Dane Lokalizacyjne"). Dane lokalizacyjne są wymagane w celu zapewnienia niektórych funkcji naszej Usługi oraz w celu ulepszenia i dostosowania naszej Usługi.

Możesz włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne w dowolnym momencie, korzystając z ustawień swego urządzenia.

DANE TRANSAKCYJNE

W celu realizacji zamówień na tej stronie internetowej poprosimy Cię o przekazanie nam dodatkowych Danych Osobowych, w tym między innymi:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres E-mail;
 • Adres dostawy i adres rozliczeniowy;
 • Numer telefonu.

 

Przesłanie tych Danych Osobowych jest wymagane w celu dokończenia zakupów, a ich przetwarzanie opiera się na konieczności wykonania umowy sprzedaży przez Administratora Danych (np. dostarczenia produktów, odpowiedzi na zapytania klientów, itp.).

 

Podanie Danych Osobowych, które nie są niezbędne do realizacji zamówień, będzie zawsze opcjonalne.

 

DANE MARKETINGOWE

Możemy poprosić Cię o podanie Danych Osobowych w celu przesyłania Ci newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. We wszystkich tych przypadkach Twoja zgoda będzie opcjonalna.

Możesz zrezygnować z otrzymywania dowolnych lub wszystkich tych wiadomości, klikając w link do anulowania subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w e-mailu.

W oparciu o nasze uzasadnione zainteresowanie poprawą relacji z klientami, regularnie wysyłamy naszym klientom wiadomości e-mail z promocjami, rabatami, prośbami o opinie i/lub innymi komercyjnymi aktualizacjami. Klienci zawsze mogą zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdym mailu.

DANE ŚLEDZENIA I PLIKÓW COOKIE

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej Usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane są również technologie śledzenia, takie jak beacony, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików Cookie, których używamy:

 • Sesyjne Pliki Cookie. Używamy sesyjnych plików cookie do zapewnienia działania naszej Usługi.
 • Preferencyjne Pliki Cookie. Używamy preferencyjnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje i konkretne ustawienia.
 • Pliki Cookie Bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 

CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Dane Osobowe w celu:

 • Zapewnienia i utrzymania naszej Usługi;
 • Powiadamiania Cię o zmianach w naszej Usłudze;
 • Zezwolenia Ci na uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić;
 • Zapewnienia obsługi klienta;
 • Zbierania analiz i cennych informacji, abyśmy mogli ulepszyć naszą usługę;
 • Monitorowania korzystania z naszej Usługi;
 • Wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych;
 • Dostarczania klientom wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach oraz wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś, lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji;
 • Przesyłania komunikatów marketingowych i reklamowych do użytkowników, którzy zapisali się na taką usługę.

 

Zobowiązujemy się zapewnić, że przetwarzanie Danych Osobowych będzie adekwatne, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest niezbędne w związku z celami, dla których Dane Osobowe są przetwarzane.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania Danych Osobowych, przetwarzanych za zgodą danego podmiotu danych, rozważymy wiele czynników, również w celu zapewnienia, że Dane Osobowe nie będą przechowywane dłużej niż przez wymagany lub odpowiedni okres. Te kryteria będą również obejmować:

 • Cel, dla którego przechowujemy Dane Osobowe;
 • Rodzaj bieżących relacji z danym użytkownikiem lub klientem;
 • Wszelkie specjalne żądania użytkowników dotyczące usuwania danych osobowych;
 • Wszelkie uzasadnione interesy firmy.

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, gdy przetwarzanie będzie konieczne do przestrzegania prawnego obowiązku, któremu podlegamy, w celu egzekwowania naszych praw, rozstrzygania sporów oraz we wszystkich innych okolicznościach określonych przez prawo.

Zachowamy również dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane Osobowe mogą być przesyłane na serwery zlokalizowane w Szwajcarii.

Należy pamiętać, że Komisja Europejska ma prawo ustalić, na podstawie art. 45 RODO, czy kraj znajdujący się poza UE oferuje odpowiedni poziom ochrony danych, czy to na podstawie ustawodawstwa krajowego, czy też międzynarodowych zobowiązań, do których spełnienia się zobligował.

Komisja Europejska uważa Szwajcarię za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych (2000/518/EC: Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 roku, zgodna z dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii).

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności oznacza Twoją pełną zgodę na przesyłanie Danych Osobowych do Szwajcarii.

Podejmiemy wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do żadnego innego kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych lub nie wyraziłeś zgody na takie przeniesienie.

USŁUGODAWCY

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z naszą Usługą lub do pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te podmioty trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania, ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu. Będą one działać odpowiednio jako Przetwórcy Danych.

Dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy Przetwórcy Danych zastosowali swoje najlepsze praktyki branżowe w celu ochrony Twoich Danych Osobowych oraz, że nie będą wykorzystywać Danych Osobowych do jakichkolwiek innych celów niż uzgodnione z nami.

Listę aktualnych Dostawców Usług/Przetwórców Danych można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem:

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

RESTRUKTURYZACJA BIZNESOWA

W pełnej zgodności z obowiązującym prawem, jeśli Administrator Danych jest zaangażowany w restrukturyzację przedsiębiorstwa, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane do dowolnego podmiotu nabywającego. Powiadomimy Cię, jeśli i kiedy Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce Prywatności.

UJAWNIENIE W CELACH EGZEKWOWANIA PRAWA

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

INNE WYMOGI PRAWNE

Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzegać prawnego obowiązku;
 • Chronić i bronić praw lub własności Administratora Danych;
 • Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą;
 • Chronić osobistego bezpieczeństwa użytkowników Usługi lub społeczeństwa;
 • Chronić nas przed wszelką odpowiedzialnością prawną.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe za pomocą narzędzi informatycznych, automatycznych i elektronicznych. Zgodnie z RODO, wdrożono specjalne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie Twoich Danych Osobowych, ich bezprawnemu lub niewłaściwemu użyciu oraz nieuprawnionemu do nich dostępowi.

Tylko nasi upoważnieni pracownicy i upoważnieni pracownicy zewnętrznych dostawców, działający jako Przetwórcy Danych w naszym imieniu, mają dostęp do Twoich Danych Osobowych. Istnieją umowy dotyczące przetwarzania danych z Przetwórcami Danych, aby zapewnić, że zawsze spełniają oni poziom bezpieczeństwa wymagany przez RODO podczas przetwarzania Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne. Powinieneś jednak pamiętać, że żadna metoda przesyłania przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

TWOJE PRAWA PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie naszego wykorzystania Twoich Danych Osobowych.

O ile to możliwe, możesz aktualizować swoje Dane Osobowe bezpośrednio w ustawieniach swego konta. Jeśli nie możesz zmienić swoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wprowadzić wymagane zmiany.

Jeśli chcesz być poinformowany o jakichkolwiek Danych Osobowych na swój temat, które możemy przechowywać, skontaktuj się z nami.

Zgodnie z określonymi warunkami ustawowymi, masz prawo do:

 • Bycia poinformowanym o Danych Osobowych, jakie o Tobie przechowujemy;
 • Uzyskania dostępu i kopii swoich Danych Osobowych;
 • Do skorygowania swoich Danych Osobowych, gdy są niekompletne, niedokładne lub nieaktualne;
 • Zażądania usunięcia Twoich Danych Osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), chyba że wciąż jesteśmy zobowiązani lub mamy pozwolenie do dalszego przechowywania Danych takiej Osoby na innej podstawie, niż zgoda użytkownika;
 • Sprzeciwienia się wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i przetwarzania w oparciu o nasz uzasadniony interes;
 • Wycofania zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych;
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w oparciu o uzasadnione interesy;
 • Sprzeciwienia się naszej decyzji do wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, aby podejmować automatyczne decyzje o Tobie;
 • Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
 • Uzyskania możliwości przenoszenia Danych Osobowych, które nam przekazujesz (pod konkretnymi warunkami).

 

Pamiętaj, że możemy zastrzec sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na dowolne z takich żądań.

ANALITYKA

Możemy korzystać z zewnętrznych Dostawców Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania sposobu korzystania z naszej Usługi. Dane Osobowe są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do umieszczania w kontekście i personalizowania reklam we własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze na rzecz Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek ten blokuje Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) przed udostępnianiem informacji dla Google Analytics o aktywności związanej z odwiedzinami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności przez Google, odwiedź stronę internetową Warunków i Prywatności Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

 • Piwik lub Matomo

Piwik lub Matomo to usługa analityki internetowej. Możesz odwiedzić stronę internetową zawierającą ich Politykę Prywatności tutaj: https://matomo.org/privacy-policy

 

 • Clicky

Clicky to usługa analityki internetowej. Możesz odwiedzić Politykę Prywatności serwisu Clicky tutaj: https://clicky.com/terms

 

PŁATNOŚCI

Możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi w ramach naszej Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych do przetwarzania płatności (np. procesorów płatniczych).

Nie będziemy przechowywać lub zbierać danych Twojej karty płatniczej. Ta informacja jest dostarczana bezpośrednio do naszego zewnętrznego procesora płatniczego, a wykorzystanie przez niego Twoich informacji osobowych podlega jego Polityce Prywatności. Owe procesory płatnicze są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez Radę Norm Bezpieczeństwa PCI, co jest wspólnym wysiłkiem takich marek jak Visa, Mastercard, American Express oraz Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Procesory płatnicze, z którymi współpracujemy to:

 • PayPal lub Braintree

Możesz zobaczyć ich Politykę Prywatności na stronie: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

LINKI DO INNYCH STRON

Nasza Usługa może zawierać linki do stron innych podmiotów, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz w link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony internetowej tegoż podmiotu trzeciego. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie strony.

Nie mamy żadnej kontroli i nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki jakiejkolwiek strony lub usługi podmiotu zewnętrznego.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, a wiesz, że Twoje Dzieci przekazały nam Dane Osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od Dzieci bez weryfikacji czy istniała na to zgoda rodziców, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia takich Danych Osobowych z naszych serwerów.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię mailowo i/lub poprzez wyraźnie widoczne powiadomienie w naszej Usłudze, zanim zmiana taka zacznie obowiązywać i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na samej górze tejże Polityki Prywatności.

Zaleca Ci się okresowe sprawdzanie tej Polityki Prywatności pod kątem wprowadzanych zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczone na tej stronie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub spostrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub masz zamiar egzekwować swoje prawa dotyczące prywatności, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: customer.care@vplushabitat.com

 

 

Szukasz pomysłu na własny biznes? Kliknij tutaj
Dołącz do klubu Vantage,
i poczuj się członkiem naszej rodziny!
Join us!