Sklep propagujący zdrowy styl zycia | Koszt wysyłki 8.9 PLN, Darmowa wysyłka dla produktów powyżej 200PLN

Ostatnio dodane produkty ×

Nie masz produktów w koszyku.

produkt tygodnia! 14/10/2019 - 20/10/2019!

Zasady i Warunki

Najnowsza aktualizacja: 20 Marzec , 2018

Niniejsze Zasady i Warunki ("Warunki", "Zasady i Warunki") regulują Twój związek ze stroną www.vplushabitat.com ("Serwis") obsługiwaną przez firmę V plus habitat Sàrl ("nas", "my" lub "nasze" ).

Przed skorzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać niniejsze Zasady i Warunki.

Twój dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Zasad i Warunków. Niniejsze Zasady i Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Zasad i Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Serwisu

Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Serwisu ("Zakup"), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących Twojego zakupu, w tym, bez ograniczeń, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma prawo do korzystania z wszelkich kart kredytowych lub innych metod płatności w związku z dowolnym zakupem; oraz (ii) informacje, które nam dostarczasz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w dowolnym czasie z określonych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych przyczyn.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania Twojego zamówienia, jeśli podejrzewasz oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

Dostępność, błędy i Nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę produktów i usług w Serwisie. Produkty lub usługi dostępne na naszym Serwisie mogą być niedokładnie wycenione, opisane nieprawidłowo lub niedostępne, a także mogą wystąpić opóźnienia w aktualizacji informacji w Serwisie oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności żadnych informacji, w tym cen, obrazów produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz poprawiania błędów, niedokładności lub pominięć w dowolnym momencie bez uprzedzenia..

Konkursy, Loterie i Promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (zwane łącznie "Promocjami") udostępniane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać zasadom, które są odrębne od niniejszych Warunków. Jeśli uczestniczysz w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z odpowiednimi przepisami, a także z naszą Polityką Prywatności. Jeśli zasady dotyczące promocji będą sprzeczne z tymi warunkami, obowiązywać będą zasady dotyczące promocji

Treść

Nasza usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i udostępnianie w inny sposób określonych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów ("Treści"). Użytkownik odpowiada za Treści zamieszczane w Serwisie, w tym za ich legalność, rzetelność i stosowność.

Zamieszczając Treści w Serwisie, udzielasz nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznego prezentowania, publicznego wyświetlania, reprodukowania i rozpowszechniania takiej Treści na i za pośrednictwem Serwisu. Zachowujesz wszelkie swoje prawa do Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Serwisie i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Użytkownik zgadza się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępniania Treści innym użytkownikom Serwisu, którzy mogą również korzystać z Treści objętej Warunkami

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Treści należą do Ciebie (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do korzystania z niej i przyznania nam praw i licencji zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz (ii) opublikowania Treści na stronie lub za pośrednictwem Serwisu nie naruszają praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw umów lub jakichkolwiek innych praw jakiejkolwiek osoby

Konta

Tworząc u nas konto, musisz zawsze podawać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym usunięciem konta w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz wszelkich działań dotyczących hasła, bez względu na to, czy hasło jest związane z naszą Serwisem, czy z usługą strony trzeciej.

Użytkownik zgadza się nie ujawniać swojego hasła żadnym stronom trzecim. Musisz natychmiast nas powiadomić, gdy dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu, która nie jest zgodnie z prawem dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego podlegającego jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom innym niż osoba bez odpowiedniego upoważnienia lub nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna. .

Program lojalnościowy

Rzeczywiste punkty programu lojalnościowego dla zakupów będą obliczane przy kasie, punkt na każdej stronie produktu odnosi się tylko do pozycji pełnych cen bez rabatów.

V plus habitat Sarl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków programu lojalnościowego w dowolnym momencie..

Możesz wypowiedzieć ustawę o swoim prawie do bycia zapomnianym na mocy rozporządzenia w sprawie GDPR, jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje informacje z naszych systemów, skontaktuj się z nami pod adresem customer.care@vplushabitat.com

Własność Intelektualna

Serwis i jej oryginalna treść (z wyłączeniem Treści dostarczonych przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością V plus habitat Sàrl i jej licencjodawców. Serwis jest chroniony prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno Szwajcarii, jak i innych krajów. Nasze znaki handlowe i ubiór handlowy nie mogą być używane w związku z żadnym produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody V plus habitat Sàrl.

Linki do Innych Stron

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością V lub habitat Sàrl lub są przez nie kontrolowane..

V plus habitat Sàrl nie ma żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności lub praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że V plus habitat Sàrl nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługi dostępne na lub za pośrednictwem takich stron lub usług..

Usilnie radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz..

Wygaśnięcie

Możemy bezzwłocznie wypowiedzieć lub zawiesić Twoje konto bez wcześniejszego powiadomienia lub z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli złamiesz Warunki..

Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Serwisu natychmiast przestanie obowiązywać. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Serwisu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma V plus habitat Sàrl, ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy ani podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub represyjne szkody, w tym między innymi za utratę zysków, dane, wykorzystanie , wartość firmy lub inne niematerialne straty wynikające z (i) Twojego dostępu do lub użytkowania lub niemożności uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z niego; (ii) jakiekolwiek zachowanie lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej w Serwisie; (iii) wszelkie treści uzyskane z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, użytkowanie lub modyfikacja przekazów lub treści, niezależnie od tego, czy wynika to z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy z jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód oraz nawet jeśli stwierdzono, że środek zaradczy, o którym mowa, nie spełnił swojego podstawowego celu.

Usługi V plus habitat Sàrl są oferowane każdemu użytkownikowi w wieku powyżej 16 lat

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Szwajcarii, bez względu na przepisy kolizyjne.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. Warunki ogólne stanowią całość i reprezentują porozumienie między nami w zakresie wszystkiego, co dotyczy Serwisu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Serwisu. .

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania..

Kontynuując dostęp do naszego Serwisu lub korzystanie z niego po wprowadzeniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, po prostu nie kontynuuj korzystania z Serwisu.

Przesyłka i zwrot

Maksymalnie 30 dni od daty odebrania przesyłki, aby klienci mogli zidentyfikować wadliwe produkty i skontaktować się z nami.

Przedmioty mogą zostać zwrócone w celu pełnego zwrotu pieniędzy lub wymiany w ciągu 15 dni od daty otrzymania zamówienia. Jeśli chcesz zwrócić produkt kupiony w naszym sklepie, prosimy o powiadomienie nas w ciągu 14 dni od otrzymania tego konkretnego produktu. Produkty muszą być zapakowane w oryginalne opakowanie i nieużywane.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.

Szukasz pomysłu na własny biznes? Kliknij tutaj
Dołącz do klubu Vantage,
i poczuj się członkiem naszej rodziny!
Join us!